Meira AS

Meira AS er basert i Skien og er en totalleverandør av salgstjenester både på telefon og i felt. De tilbyr møtebooking, kundeservice, markedsundersøkelser, etc. på telefon i tillegg til feltsalg. Vi stilte prosjektleder i Meira, Øystein Pettersen, noen spørsmål:

Hvilken bakgrunn har eierne av Meira AS?

Roy Fridtjofsen er eier/Daglig leder og har lang og bred erfaring fra Callsenterbransjen, både innenfor salg og kundeserivce.

  • NSB kunderservice fra 1998 til 2001. Var blant annet med på å starte opp en ny kundesrviceavdeling i Fauske.
  • UPC (nå Get) fra 2001 til 2003. Hadde blant annet supportansvar i forbindelse med utrulling av digital-TV i 2001/2002.
  • Teleperformance Norge fra 2003 – 2014. Jobbet her som teamleder, skiftleder, prosjektkoordinator, produksjonsansvarlig og avdelingsleder.

Hvilke type salgsoppdrag er dere interessert i?

Møtebooking, kundeservice, sentralbord, markedsundersøkelser, Backoffice-tjenester, BtoB, og BtoC.

Hvordan jobber dere med kompetanseheving og trening av ansatte?

1) Produkt/salgsopplæring før oppstart. Lengde alt etter kompleksitet

2) Løpende oppfølging i produksjon

3) Månedlig gjennomgang/oppfølging med agenter. Hva er bra og hva kan forbedres, etc.

NB: Vi gjør det vi sier og sier det vi gjør!

Hvordan tror du at telemarketingbransjen vil endre seg de neste årene?

Vi har allerede sett store innvirkninger på restriksjoner som er gjort mot telefonsalg (ref markedsføringsloven) mot BtoC. I tillegg har vi reservasjonsregisteret som er gjeldende for BtoC. Her vil det nok ikke bli lettere i fremtiden, og kombinasjonen av restriksjoner og reservasjonsregisteret, så går telefonsalg mot BtoC en høyst usikker fremtid i møte. Fortsatt smutthull her, men skal du overleve i denne bransjen i dag, så må man ikke tenke for snevert. Der noen dører lukkes, så åpnes andre . Det handler om å se og finne de rette mulighetene.

Vi i Meira mener vi har det som skal til for å levere et bredt produktspekter av kvalitative gode tjenester tilpasset “morgendagens” utfordringer!

Hva er fremtidsplanene til Meira AS?

Meira AS skal være top of mind , hos flest mulig bedrifter som benytter seg av outsourcing!
Vi vil fortsette å dyrke kompetanse, samt sikre kvalitet i alle ledd.[/vc_toggle][/vc_column][/vc_row]

Toppselger