Loyalty AS

Opprinnelsen til Loyalty AS kan føres tilbake til midten av 90-tallet da talk2me ble etablert. Talk2me ble senere oppkjøpt av Posten Norge (senere Bring Dialog Norge). Loyalty ble dannet da TM-avdelingen til Bring Dialog ble skilt ut som et eget selskap i 2008.

Loyalty er medlem av Norsk Direktemarkedsførings Forening (NORDMA).

Loyalty AS holder til i Sandakerveien i Oslo og tilbyr tjenester som møtebooking, nysalg b2b, winback, kundepleie, og kundeservice. Vi har stilt Rune Larsen, daglig leder i Loyalty, noen spørsmål under:

Hva er den største utfordringen med å drive et utgående callsenter i Norge?

Det er å finne de seriøse store oppdragsgiverne som ønsker en langsiktig satsning. Callsenter-bransjen vil aldri bli mer profesjonell og stabile enn det oppdragsgiverne vil tillate dem å bli. Vi mener det har blitt veldig mye bedre de siste årene, men at mange som kjøper utgående TM fremdeles kan bli bedre i oppfølging og sette krav til Callsenteret utover det å bare forbedre betingelsene.

Hvordan er tilgangen på nye selgere? Har dere opplevd noe endring de siste årene?

Loyalty opplever få utfordringer med rekrutteringen. Vi har de siste årene valgt å satse stort på kursing og utvikling av medarbeidere. Dette har ført til at stillingene hos oss har blitt mer attraktive og at de som velger å jobbe hos oss ofte velger dette pga. et ønske om personlig utvikling.

Hvilke lønnsmodeller appellerer til telefonselgere? Har dere opplevd noe endring de siste årene mtp. lønnskrav selgere stiller?

Loyalty har alltid brukt timelønn og provisjon. Dette er for å gi de ansatte en trygghet i at de alltid vil kunne få dekt de faste kostnadene samt at de flinkeste skal kunne tjene godt.

 

Se oversikt over andre salgsfirma her.

Toppselger