Innovation Support har spesialisert seg på møtebooking og har en forretningsmodell hvor kontroll på “pipeline” er i høysetet. Det er et vanlig problem at majoriteten av prospekter forsvinner i sort hull hvis det ikke blir møte på første forsøk. Dette har Innovation Support tatt tak i og har laget rutiner hvor alle prospekter blir ivaretatt og enten på kort eller lang sikt blir til et møte.

Innovation Support er basert i Oslo.