GoExcellent Norway AS

GoExcellent Norway AS er heleid av det svenske moderselskapet GoExcellent AB. GoExcellent AB drifter callsenter i hele Skandinavia. GoExcellent tilbyr tekniske løsninger så vel som salgstjenester. Deres norske selskap har sitt hovedkontor i Storgata i Oslo.

Se oversikt over andre salgsfirma her.

Toppselger