Frittgående Selgere AS

Frittgående Selgere AS er et fremtidsrettet og hjemmekontorbasert callsenter, som reallokerer kostnadene knyttet til dyre kontorlokaler i bedre betingelser for de ansatte, og ikke minst ny og spennende teknologi.

Frittgående Selgere AS mener en større endring i bransjen må til, og ønsker å drive denne frem med å satse på sertifisering, bedre oppfølging, kvalitet og kompetanse.

Se oversikt over andre salgsfirma her.

Toppselger