Dialog Norge AS

Dialog Norge holder i Stavanger Forus Business Park. Dialog Norge spesialiserer seg på lojalitetsamtaler og leadsgenerering.

Enkelte mener at leadsgenerering kan være et bedre alternativ en ordinær møtebooking.

Intervju med Terje Schea i Dialog Norge

Dialog Norge (tidligere Dialog Telemarketing) ble stiftet i 2009 samme år som det ble innført ytterligere innstramninger av regelverket for telefonsalg i Norge. Hvorfor valgte du å starte et telemarketingselskap?

Vi fokuserer hovedsaklig på lojalitetsamtaler og jobber ikke med kaldt salg, så vi har så langt ikke blitt nevneverdig påvirket av innstrammingene.

Jeg har selv jobbet innen direktemarkedsføring og CRM i mange år. “Alle” snakker om at det er mer lønnsomt å ta vare på de kundene man har enn å få tak i nye. Dette gjelder i veldig stor grad i TM. Å ringe eksisterende kunder, medlemmer eller givere med en mersalg-, oppsalg- eller fornyingssamtale gir som regel en mye bedre ROI enn å ringe kalde samtaler for å få inn nye kunder. Det var imidlertid ikke så mange TM-byråer som fokuserte på slike type samtaler da vi startet. Jeg har i mange år jobbet for og med humanitære orginasjoner og det var derfor naturlig å fokusere på dette markedet.

Hvilke telemarketing oppdrag ønsker dere? Jobber dere på både privat- og bedriftsmarkedet? Jobber dere innen alle bransjer?

  1. Lojalitetssamtaler på organisasjonsmarkedet. Vi gjennomfører typisk velkomstsamtaler, mersalg-, fornying- og winbacksamtaler for humanitære og interesseorganisasjoner hovedsaklig.
  1. Leadsgenerering og møtebooking for bedrifter, så langt har vi jobbet mest med programmeringsbedrifter og regnskapsbransjen, men har også hatt oppdrag for bedrifter i andre bransjer.

Hvordan jobber dere internt for å sikre god kvalitet på tjenestene dere tilbyr?

Vi har fokus på at vi skal ha kvalitet i hver leveranse og vårt mål er at alle samtaler vi gjennomfører skal oppleves som relevante for den vi ringer. Dette er selvfølgelig uoppnåelig, men det er likevel noe vi strekker oss mot hver dag.

Vi har fokus på følgende ting:

  • Vi ansetter kun mennesker med relevant erfaring. Alle våre kommunikatører er i dag over 25 år.
  • Som nevnt er vi fokusert på spesifikke bransjer og spesifikke typer av samtaler. Dette gjør at vi hele tiden utvikler vår dybdekompetanse.
  • Det er viktig å alltid se etter løsninger som kan gjøres oss litt bedre hele tiden. Vi dokumenterer hele tiden små forbedringer, slik at vi har det med i verktøykassen til neste kampanje.

Hvordan tror du fremtiden ser ut for telemarketingselskaper i Norge?

Jeg tror det blir mindre volumbaserte kampanjer, dette har jo vært en trend en god stund allerede. Det blir hele tiden færre vi kan ringe til.
Det er lett for folk å stenge oss ute i dag, både gjennom å reservere seg og gjennom ny teknologi som gjør at folk kan sjekke hvem vi er før de bestemmer seg for å ta telefonen. Derfor må vi være enda mer relevante både i forhold til timing og budskap. Som bransje må vi også kunne utvide vår forståelse og kompetanse rundt andre kanaler og da tenker jeg spesielt digitale kanaler. Vi må evne å integrere TM som en relevant del av kampanjer i flere kanaler. I en digitalisert verden kan en god samtale på riktig tidspunkt være et viktig verktøy for å skille seg fra konkurrenten.

Hvilke fremtidsplaner har Dialog Norge?

Våre mål er å bli den foretrukne leverandør av lojalitetsamtaler for norske organisasjoner, samt å bli en ledende leverandør av leadsgenereringstjenester på bedriftsmarkedet. Vi skal klare dette gjennom relevant kommunikasjon og en effektiv kombinasjon av TM og digitale kanaler. Vi har ikke noe mål om å bli store, men vi ønsker å bli så gode som mulig på det vi driver med, slik at vi er viktige og nyttige for våre kunder.

Se oversikt over andre salgsfirma her.

Toppselger