Hvordan skrive en god stillingsutlysning

Det er mange som spør oss om råd på hvordan skrive en stillingsutlysning som tiltrekker seg de beste kandidatene.

Nedenfor følger noen generelle råd. Da vi jobber mest med selger og salgslederstillinger bærer denne artikkelen preg av det, men disse tipsene kan naturligvis også benyttes for andre type stillinger.

Hva bør en stillingsutlysning inneholde

Det er åpenbart at stillingsutlysningen din bør inneholde informasjon om selskapet som søker kandidater, produktene/tjeneste som skal selges, ønsket kvalifikasjoner hos kandidater, og informasjon om hva arbeidsgiveren tilbyr av betingelsen.

Dette kan virke åpenbart, men mange stillingsutlysninger er i dag anonyme. Det er vanlig at rekrutteringsbyrå søker kandidater “på vegne av oppdragsgiver” uten å spesifisere hvem som er oppdragsgiver.

Dette er som regel fordi kunden av rekrutteringsbyrået ønsker anonymitet. Det kan være gode eller dårlige grunner til det, men som en tommelfingerregel får man bedre respons hvis man spiller med åpne kort om hvem som er arbeidsgiver.

Kontaktinformasjon i stillingsutlysninger

En stillingsutlysning bør inneholde alt av nødvending kontaktinformasjon. Det bør være lettvint å sende søknad direkte fra stillingsutlysningen via kontaktskjema eller e-post.

En stillingsutlysning bør også inneholde navn og telefonnummer til en kontaktperson.

En god del stillingsutlysninger velger ikke å ta med telefonnummer. Hele poenget med en stillingsutlysning er at man ønsker å komme i kontakt med flest mulig potensielle kandidater og derfor anbefaler vi alltid at du også inkluderer et telefonnummer i en stillingsutlysning.

Du får heller bite i deg at en telefonselger eller tre også får tak i nummeret ditt.

Språkbruk i stillingsutlysninger

Første bud er naturligvis å unngå skrivefeil. Hvis du annonserer etter selgere via Salgspersonell.no så vil vi korrekturlese annonsen for deg, men hvis du bruker en annen annonseportal vær nøye med å få en kollega til også å lese gjennom annonseteksten. Ingenting ødelegger førsteinntrykket like effektivt som en eller flere pinlige skrivefeil.

Språkbruken i annonsen bør være profesjonell, men positiv.

Positiv språkbruk innebærer at du skal unngå å være veldig formell, konservativ, og kjedelig, men det betyr ikke at du skal være barnslig.

Å bruke for eksempel “smilefjes” i annonseteksten er “fy fy”.

Oppsett og lengde på en stillingsutlysning

En naturlig rekkefølge på innholdet i annonsen er som følger:

  1. Informasjon om selskapet / arbeidsgiver
  2. Informasjon produktene/tjenestene til selskapet/arbeidsgiver
  3. Informasjon om hvilke kandidater som ønskes til stillingen / kravspesifikasjoner
  4. Informasjon om hva selskapet/arbeidsgiver tilbyr

For salgstillinger så inkluder gjerne produktet/tjenesten sin sterkeste USP (Unique Selling Point) i punkt 2. Husk at stillingsutlysningen er din salgspitch til dyktige selgere.

Bruk av punktlister er vanlig i stillingsutlysninger og det er anbefalt å bruke dem. Ranger gjerne punktene med det viktigste punktet på topp og minst viktigste på bunn. Prøv også å ha noe symmetri i antall punkt på de ulike listene. Hvis listen med kravspesifikasjoner til kandidater består av 12 punkt så tar det seg dårlig ut om listen med hva dere tilbyr kandidater kun består av 3 punkt.

Mange er rask med å påpeke at en stillingsutlysning ikke bør være for lang, men det er vel så viktig at den ikke er for kort. Basert på våre erfaringer så vil en veldig kort annonse ( 1-2 avsnitt) få dårligere respons enn lengre stillingsutlysninger.

På samme måte er det unødvendig å ramse opp hele historien til selskapet og alle produktspesifikasjoner i en stillingsannonse. Ta kun med det som er det absolutt viktigste og gjerne det som skiller dere fra andre potensielle arbeidsgivere.

Lønnsbetingelser og “Vi tilbyr”

Lønnsbetingelser er viktig for selgere som alle andre.

Men for å tiltrekke deg de riktige kandidatene bør ikke lønnsbetingelser være eneste fokus. En kandidat som kun ser på lønnsbetingelser er sannsynligvis ikke den beste kandidaten. De beste selgerne er som regel personer som har ambisjoner og ser derfor etter utviklingsmuligheter i jobben.

Hva kan dere tilby ansette som konkurrerende arbeidsgivere ikke kan tilby?

Tilbyr dere gode salgskurs så inkluder det på listen. Er det gode muligheter for å bygge et spennende nettverk så kan det også være et punkt.

Andre goder som firmahytter, firmabil, etc. kan også med fordel inkluderes under hva dere tilbyr deres arbeidstakere.

Husk at det ikke bare er kandidater som skal selge seg selv til dere, men at dere også skal selge dere til kandidater.
Husk at det ikke bare er kandidater som skal selge seg selv til dere, men at dere også skal selge dere til kandidater.

Andre gode tips for stillingsutlysningen

  • Ikke annonser for flere stillinger i samme stillingsutlysning.
  • Tenk som en kandidat. Ville du hatt lyst å søke på denne stillingen basert på annonseteksten?
  • Gjør det “trygt” å søke ved å spesifisere at alle søknader behandles konfidensielt.
  • Inkluder gjerne bilder/video i annonsen hvis det er relevant og originalprodusert. “Stock images” tar seg dårlig ut.
Toppselger