Salgsmappe

Har selgerne deres en egen manual på hvordan salg skal gjøres hos dere fra prospektering til closing?

En salgsmappe som er tilpasset deres selskap og deres produkter?

De færreste har tatt seg bryet med å skrive en oversiktlig salgsmappe proppfull med all informasjon en selger behøver for å lykkes. Dette er derimot noe som har vist seg som et uvurderlig verktøy for salgsorganisasjoner som har testet dette. I salgsmappen finner selgere svar på de vanligste utfordringene i deres salgsprosess og alt de trenger av informasjon for å lykkes i salget. Dette er selvfølgelig svært tidsbesparende for nye selgere som kan lese salgsmappen og få en god innføring i salgsrutiner før personlig opplæring, men det har også vist seg å være et godt verktøy for eksisterende og mer erfarne selgere. En egen salgsmappe løfter også profilen til hele selskapet og gjør det tydelig at dere bryr dere om salgsteamet.

De fleste er enig om at dette er en god idé, men problemet er at det kan være ganske tidkrevende skrivearbeid å utvikle en salgsmappe.

Dette kan vi hjelpe dere med. Investerer dere i dette er det en engangskostnad som vil gi ROI flere år frem i tid. Kontakt oss for å starte en uforpliktende dialog om utvikling av en salgsmappe for deres selskap.