TOPPSELGER PARTNER

Toppselger Partner gir bred eksponering i hele Toppselger-nettverket. Passer derfor perfekt for salgsbyrå, callsenter, salgstrenere, kursholdere, og alle andre som har et kontinuerlig behov for å være synlig og kjent blant profesjonelle selgere og salgsledere. 

 

Hvem passer som Toppselger Partner?

Toppselger Partner passer for selskaper som ønsker å være kjent blant selgere og salgsledere. Eksempler er blant annet:

  • Salgstrenere / konsulenter som tilbyr kurs og coaching innen salg
  • Salgsbyrå / callsenter som kontinuerlig har behov for nye selgere
  • Rekrutteringsbyrå som søker selgere på vegne av sine oppdragsgivere og rekrutteringsbyrå som ønsker flere oppdragsgivere som søker selgere
  • Arrangører av kurs / seminarer og eventer som er myntet på selgere

Toppselgere partnere gis tilgang til følgende promoteringskanaler:

Permanent banner på forsiden av Toppselger.no

Dere får en permanent banner på Toppselger.no. Besøkstall på Toppselger.no er i skrivende på i overkant av 150 pr. dag og er i vekst. Publikumet vi retter oss mot er utelukkende selgere, salgsledere, og bedriftsledere.

Inntil fire årlige oppdateringer på Facebook-side og Linkedin-side

Facebook-siden til Topppselger er den største i Norge for selgere og har nærmere 8000 følgere. Som Toppselger Partner får dere mulighet til å sende oss inntil 4 årlige oppdateringer som vi deler med vårt nettverk. Vi deler også disse oppdateringen på Linkedin-siden til Toppselger med i overkant av 1000 følgere.

Bli inkludert i inntil to nyhetsbrev årlig

Dere sender oss informasjon om hva dere ønsker å promotere og linke til og vi inkluderer dette i vårt nyhetsbrev. Vi har to ulike nyhetsbrev. Det ene består hovedsaklig av ansatte selgere, salgsledere, og bedriftsledere og har rundt 1 100 påmeldte. Det andre nyhetsbrevet består hovedsaklig av selvstendig næringsdrivende og bedriftsledere i smb-bedrifter og har rundt 1 400 påmeldte. Vi garanterer utsendelse til det første som er Toppselger-nyhetsbrevet, men om dere har et relevant budskap / tjeneste / produkt vil vi inkludere dere i begge nyhetsbrevene.

Inntil to reklameoppdateringer i Facebook-gruppen

Toppselgers Facebook-gruppe har raskt blitt den desidert største, ledende, og mest aktive gruppen og møteplassen for toppselgere og salgsledere i Norge. Reklame i gruppen er ikke tillatt for vanlige medlemmer, men som Toppselger Partner har dere mulighet til å publisere to årlige oppdateringer med relevant reklameinnhold. Om ønskelig kan vi publisere dette for dere også. Vår erfaring er at ved en god vinkling på innlegget så kan man få mye kvalitetsrespons via Facebook-gruppen. Her er et uttrekk fra Google Analytics som viser at vi i løpet av en dag fikk 357 unike besøk som besøkte siden vi linket til i nærmere seks minutter etter at vi delte en enkelt link i Toppselgers Facebook-gruppe:

Stillingsutlysning for søk etter selgere

Søker dere å ansette selgere har dere til enhver tid adgang til å ha en stillingsutlysning publisert på Toppselger.no. Om dere har et kontinuerlig behov for selgere kan dere har en “evergreen” annonse publisert på Toppselger.no som innemellom også kan promoteres via våre kanaler i sosiale medier.

Flere fordeler for Toppselger Partnere

I tillegg til eksponering og reklamen dere får i alle kanalene til Toppselger så har også Toppselger partnere førsterett på innkommende henvendelser Toppselger.no mottar med forespørsler om ulike salgstjenester. Det kan være selskaper som spør om leverandører av salgskurs, salgstrening, møtebooking, callsentertjenester, eller rekruttering av selgere. Denne type henvendelser vil bli videresendt først til Toppselgere partnere. Om det er flere Toppselger partnere som tilbyr samme tjeneste (noe som er sannsynlig) sendes forespørsel til alle aktuelle partnere, men konkurransen er likevel langt mindre om kunden enn de fleste andre leadskanaler.

Vilkår for Toppselger Partnere

Vi garanterer å jobbe kontinuerlig med å forbedre, videreutvikle, og utvide nettverket til Toppselger.no slik at Toppselger Partnere får stadig mer verdi igjen for investeringen som gjøres i Toppselger.

I retur forutsetter vi at Toppselger partnere opptrer profesjonelt og seriøst ovenfor nye kunder og henvendelser de får via Toppselger. Reklameoppdateringer som publiseres må være relevante for selgere / salgsledere og ikke inneholde noe informasjon som kan være villedende.

For å opprette holde Toppselgers status som en seriøs og god informasjonskanal for profesjonelle selgere og salgsledere er dette ekstremt viktig for oss – og vi forbeholder oss retten til å avslutte samarbeidet med Toppselger partnere publiserer informasjon som i etterkant viste seg å være bevisst villedende ovenfor våre medlemmer og følgere.

Hva koster det å være Toppselger Partner?

Det er ikke mulighet for å bli Toppselger Partner på det nåværende tidspunkt. Årsaken er at vi prioriterer å tilføre mest mulig verdi til eksisterende selskaper som har registrert seg som Toppselger Partner. Vi vil sannsynligvis åpne opp for flere Toppselger partnere i siste halvdel av 2017. Om dere ønsker å bli varslet når det er mulig å registrere seg som Toppselger Partner så legg igjen e-post adresse og navn i kontaktskjemaet under.  

Ofte stile spørsmål:

Nei.

Facebook-gruppen skal ha høyt faglig innhold for toppselgere så vi sletter daglig innlegg som er direkte reklame. Det oppstår derimot fra tid til annen gråsoner mellom faglig innhold og reklame – så hvis du har sett andre (som ikke er Toppselger Partner) slippe unna med å publisere innlegg som kan oppfattes som reklame er det sannsynligvis fordi det befinner seg i denne gråsonen.

Som Toppselger Partner oppfordrer vi deg også til å bruke muligheten du har til å publisere mer reklamebasert innhold i gruppen fornuftig. Vår erfaring er at responsen blir vesentlig bedre om det legges noe tanke i hvordan oppdateringen kan være unik og interessant for selgere og salgsledere. Vi kommer gjerne med innspill til hvordan dere kan promotere deres tjenester / produkter / eventer på en god måte i våre kanaler.

Selvfølgelig.

All promotering som er inkludert i oversikten ovenfor tar høyde for at det er reklameinnhold.

Om dere har rent redaksjonelt innhold som er unikt og relevant så promoterer vi dette gjerne i tillegg til hva som allerede er inkludert for Toppselger partnere. Vi kan også hjelpe med å utvikle unikt innhold i form av interjvuer, e.l.

Faktura sendes til e-post du oppgir i bestillingsskjemaet under med forfall på 10 dager.

Om du ønsker at faktura skal sendes til en annen e-post eller du har andre forespørsler vedr. fakturering så spesifiser det i kommentarfeltet i bestillingsskjemaet så vil vi ordne dette.

For andre spørsmål så ta kontakt på e-post post@toppselger.no eller på telefon 41 21 41 41.

BLI TOPPSELGER PARTNER